Garanti i 10 år!


Här på Emma vill vi ge våra kunder den bästa upplevelsen vi kan. I detta ingår naturligtvis att skydda ditt senaste köp i upp till 10 år, enligt följande villkor.


Emmas 10-åriga garanti omfattar en defekt Emma-produkt som är ett resultat av tillverkningsskada eller defekt utförande/material. Dessutom gäller Emmas garanti eventuella sprickor, bucklor eller skador på skummet på madrasser som har uppstått trots korrekt användning och hantering. Garantin gäller från det datum du får din nya Emma-produkt och är giltig under de första 10 åren av användning. Detta innebär att om de nämnda problemen tidigare har tagits upp med Emma via vår supportmail ([email protected]) eller vårt kundtjänsttelefonnummer (+46 8 446 838 90) inom 10 år efter mottagandet av produkten, kommer produkten att bytas ut efter Emmas eget gottfinnande.


Denna garanti är inte överförbar till andra produkter eller konsumenter. Således är endast den ursprungliga köparen av produkten berättigad till någon garanti som täcks av Emma. Garantin gäller endast för de Emma-kunder som använder produkten för eget bruk. Om produkten säljs vidare till en sekundär konsument av den ursprungliga ägaren, kommer Emma inte att hållas ansvarig för eventuella skador på produkten, vare sig genom normal användning eller på annat sätt. För att lämna in ett garantianspråk kan Emma kräva att konsumenten tillhandahåller inköpsbevis, inklusive inköpsdatumet på produkten. Om inköpsbeviset och/eller det juridiska originalbeviset förloras inom 10-årsperioden är Emma inte ansvarigt för att ersätta produkten.


Denna garanti gäller endast Emma-produkter som säljs i Sverige. Garantin gäller endast för produkter som är defekta trots normal användning i hemmet.


För att ytterligare definiera begreppet "skada" under "normal användning eller defekt produktion" på ensamstående madrasser täcker Emma-garantin intryckningar som är större än 3,5 centimeter, jämfört med den omgivande madrassytan, och som permanent inte återgår till sin normala höjd efter tryckavlastning. Sådana mätningar bör utföras när madrassen ligger på en plan yta. Skyddet bör också tas bort så att det bäst kan mätas intryckt. Dessutom omfattas eventuella sprickor som uppstår i skummet trots korrekt användning och hantering av garantin inom en 10-årsperiod. Det är upp till Emma att avgöra om en sådan skada rimligen är ett resultat av normal användning och/eller tillverkningsfel.


Emmas garanti gällande madrasser kräver också att madrassen placeras på en plan yta under användning. Detta rekommenderas på vår hemsida för optimal komfort och bekvämlighet, men är ett krav för att garantin ska gälla.


Emma har rätt att begära bevis på skada tillsammans med tillämpningen av garantin. Detta bevis kan inkludera, men är inte begränsat till, foton av skadan på ett sådant sätt att det finns lite eller inget rimligt tvivel om skadans omfattning. Garantin gäller inte om Emma konstaterar att skadan är en följd av missbruk eller försummelse. Emma måste således skäligen göra en sådan bedömning om skador såsom, men inte begränsat till, lukt, brännskador, skärsår, angrepp eller kroppsvätskor finns vid tidpunkten för garantins tillämpning.


Om garantianspråket godkänns kommer Emma att byta ut produkten kostnadsfritt till den ursprungliga köparen. Emma kommer inte att reparera den gamla varan på något sätt. Produkten kommer att ersättas med samma modell (så länge denna modell finns kvar i produktion) och inga uppgraderingar kommer att göras/erbjudas.


Frakt av den nya produkten är Emmas ansvar medan ansvaret kring transport av den gamla produkten faller på den ursprungliga köparen.


För alla garantiförfrågningar kontakta [email protected] eller per telefon (+46 8 446 838 90).