FöretagsinformationEmma Matratzen GmbH

Wilhelm-Leuschner-Str. 78

60329 Frankfurt am Main

DE Germany  • Web: www.emma-madrass.se
  • E-post: [email protected]
  • Telefon: +46 8 446 838 90 (vardagar mellan 13:00-16:00)


VD: Manuel Müller, Dr. Dennis Schmoltzi

- Ansvariga enligt tysk presslagststiftning (V.i.S.d.P.): Manuel Müller, Dr. Dennis Schmotzi

- Registrerad vid: District Court of Frankfurt am Main

- Organisationsnummer HRB: 103278

- Skattekontor: Frankfurt am Main III

- Skatteregistreringsnummer (TIN): 04522940020

- Momsregistreringsnummer (VAT): : SE502080385301 (för försäljning/leverans)

- Organisationsnummer (Sverige): 502080-3853

Bankuppgifter

Kontoinnehavare: Emma Sleep GmbH

Kontonummer: 0967737 08

Kontonummer (BLZ): 50070010

Bank: Deutsche Bank

BIC/SWIFT: DEUTDEFFXXX

IBAN: DE31500700100096773708

Disclaimer

Vid direkt eller indirekt hänvisning till externa webbsidor (s.k. hyperlänkar) som ligger utanför utgivarens ansvarsområde, kan ett eventuellt skadestånd endast göras gällande i fall att utgivaren hade kännedom om innehållet, och att denne haft den tekniska möjligheten att stoppa användningen i rimlig omfattning mot illegalt bruk. Utgivaren försäkrar härmed att det inte fanns några tecken på illegalt innehåll på de länkade webbsidorna vid tidpunkten där hyperlänkarna skapades. Utgivaren kan inte påverka den aktuella eller framtida utformningen av dessa länkade webbsidor, deras innehåll eller upphovsrätt. Därför tar utgivaren bestämt avstånd från alla länkade webbsidor vars innehåll har ändrats efter att hyperlänkarna skapades. Denna utfästelse gäller för alla länkar och hänvisningar inom det egna webberbjudandet samt för extern text i utgivarens bloggspalter, gästböcker, diskussionsforum, länksamlingar, e-postlistor och alla andra former av databaser som tillåter externa skrivrättigheter. För illegalt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och framför allt skador som uppstår pga. att man använder eller inte använder viss information, ansvarar enbart ägaren av den länkade webbsidan och inte den som enbart hänvisar till denna publicering med en länk.

Upphovsrätt och varumärkesrätt

Utgivarens ambition är att i alla publiceringar använda enbart sådana foton, grafiska teckningar, ljudfiler, filmer och text som han antingen skapat själv eller där han fått nyttjanderätt av den ursprungliga ägaren eller där materialet är licensfritt. Alla de i webberbjudandet nämnda och eventuellt av tredje part skyddade märken och varumärken underligger bestämmelserna för respektive giltig varumärkesrätt och upphovsrätt för de respektive registrerade ägarna. Bara för att ett varumärke omnämns skall man inte dra slutsatsen att det inte är skyddat. Upphovsrätten för publicerade och av ägaren skapade objekt tillfaller endast webbsidornas ägare. Om inte ägaren uttryckligen medger användningen av sådana grafiska teckningar, ljudfiler, filmer och texter, så är kopiering, lagring på datamedia och distribuerad utskrift förbjuden.

Juridisk information

Skiljeförfarande på internet: artikel 14, del 1 i ODR-VO: EU-kommissionen tillhandahåller en internetplattform för skiljeförfarande på internet (OS). Plattformen ska vara ett kontaktställe för konsumenter och avsedd för att lösa konflikter med internetbeställningar så långt som möjligt utanför domstolar. OS-plattformen finns under följande adress: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.